Hvem trenger magnesium?

Det korte svaret er ”alle”. Magnesium inngår i mer enn 600 kjemiske reaksjoner i kroppen din, og spiller en rolle i alt fra energiproduksjon, cellenes signalformidling gjennom nervene til vedlikeholdelse av normale muskler og knokler.

For å opprettholde en sunn balanse i muskler og nerver hele døgnet, er kroppen ganske enkelt avhengig av magnesium. Heldigvis får vi det naturlig via kosten. 

Nøkkelen til problemfri bevegelse

Samspillet mellom muskler og nerver i muskelkontraksjonen, er nødvendig for å kunne bevege seg. Når du f.eks. tenker på å strekke ut armen eller løfte benet, sendes det ut elektriske nerveimpulser fra storhjernen, via nervebaner i ryggmargen, ut til musklene. En fantastisk mekanikk som bl.a. gjør at kroppens muskler kan veksle mellom å være avslappet og spente. Magnesium er med på å sikre at systemet fungerer problemfritt. Mineralet finnes i en lang rekke matvarer, fra fullkornsprodukter som rugbrød til bønner og bananer. Men selv om vi får det naturlig via kosten vår, velger noen å supplere med et tilskudd av magnesium. 

Magnesium MultiLong

Sunne muskler og nerver er helt nødvendig for å ha en bevegelig kropp hele døgnet. I Magnesium MultiLong får du et formidabelt magnesiumtilskudd, både når det gjelder sammensetning og langvarig opptakelighet.

Produktet er…. 

· Satt sammen av 3 individuelle kilder til magnesium. 

· Designet som en depottablett, hvor ingrediensene frigis over flere timer, noe
som sikrer en langvarig og jevn opptakelighet. 

Tablettene er i tillegg tilsatt vitamin B6, som blant annet bidrar til å redusere tretthet
og utmattelse. Wellvitas Magnesium MultiLong er et premium tilskudd til en
konkurransedyktig pris.  

Hjelp kroppen utenfra og innenfra