Kjøpsbetingelser og vilkår

Kontaktinformasjon

Wellvita AS
Organisasjonsnr: 995 351 048
Engenes 15

4865 Åmli
Tlf: 37 08 13 00
E-post: kundeservice@wellvita.no

Bestilling og levering

Avtaler med Wellvita AS inngås på norsk.
Alle elektroniske bestillinger mottar en elektronisk ordrebekreftelse. Vi utsteder en skriftlig faktura som virker som en ordrebekreftelse og som vedlegges alle forsendelser.
Wellvita leverer i Norge.

Samtlige priser angis i NOK og er inklusiv merverdiavgift. Alle priser oppdateres løpende. Alle forsendelser tillegges porto og ekspesidjonsgebyr på kr 39,-.

Wellvita benytter Posten Norge som distributør og du kan forvente å motta dine produkter i løpet av 3 til 7 virkedager. Har du ikke mottatt bestillingen din i løpet av syv virkedager etter bestilling, ber vi deg kontakte kundeservice på telefon 37 08 13 00 mandag til fredag mellom klokken 8 og 16 eller på e-post: kundeservice@wellvita.no.

Maksbeløp for onlinebestilling er kr 700,-. Overstiger din bestilling dette beløpet ber vi deg bestille pr telefon: 37 08 13 00.
Avtalen fungerer som et individuelt tilpasset abonnement uten bindingstid eller minstekjøpskrav.

Forsinkelse av leveransen 

Dersom Wellvita ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og det ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven paragraf 6, etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Wellvita.
Ved forsinkelse må kravet rettes Wellvita innen rimelig tid. 

Ansvar

Wellvitas produkter oppfyller norske myndigheters krav. Wellvita påtar seg produktansvar overfor deg ifølge gjeldende lovgivning. Wellvitas erstatningsansvar er ved alle erstatningskrav begrenset til et beløp svarende til prisen på den varen som du har kjøpt.

For å bestille

Du skal være fylt 18 år for å kunne handle hos oss. Introduksjonstilbudet gjelder kun for nye kunder. Etterfølgende bestillinger vil bli fakturert til normal pris.

Betaling

Når du bestiller hos Wellvita AS vil du bli tilbudt forskjellige betalingsmetoder i forbindelse med din ordre.
Det er kun de tilbudte betalingsmetoder som kan benyttes.

Betaling via faktura

Når du bestiller en vare hos Wellvita AS, kan du velge at vi sender deg en faktura sammen med din ordre, du har 14 dagers betalingsfrist fra fakturadato.

Du kan betale din faktura her.
Du bruker Bank ID for verifisering.

Betaling med kredittkort:

Onlinekjøp med betalingskort avsluttes ved 2-faktor godkjennelse: Pr. januar 2021 er det kommet nye EU-regler ved onlinekjøp med betalingskort. Det betyr at kjøp med betalingskort skal godkjennes med enten Bank ID eller en engangskode via SMS, samt personlig kode.

For din sikkerhet er alle transaksjoner kryptert:

Vi garanterer at dine opplysninger behandles fortrolig. All informasjon sendes kryptert og er dermed beskyttet.

Vi trekker først beløpet når din ordre er sendt til deg

Hvis transaksjonen godkjennes, reserveres beløpet med det samme. Beløpet vil bli trukket fra din konto når vi sender din ordre.

Min betaling godkjennes ikke

Hvis en online-betalingsmetode ikke godkjennes, vil dette og en forfallsdato vises på den fakturaen som sendes sammen med bestillingen din. Kontakt banken din eller kortutsteder, hvis du har spørsmål ang. hvorfor betalingen din ikke kunne godkjennes.

Hvis det skjer en feil, eller betalingen avbrytes, vil ordren ikke gå gjennom. Er du i tvil om din ordre er gått gjennom, så kontakt kundeservice.

Opprett betalingsavtale

Når du velger å betale din bestilling med en online betalingsmetode, gir du samtidig samtykke til at vi automatisk kan trekke fremtidige beløp fra den angitte konto. Vi trekker beløpet samme dag vi sender leveringen til din angitte adresse. 

Stopp av betalingsavtale

Din betalingsavtale stopper automatisk når du sier opp ditt abonnement på produktet/produktene. Det betyr at du ikke trenger å foreta noe annet etter oppsigelse av abonnementet - betalingsavtalen annulleres med denne handlingen. Du vil motta en digital bekreftelse på at abonnementet er avsluttet. 

Oppsigelse eller abonnement på pause

Oppsigelse av et produkt som er bestilt på abonnement, må skje senest 14 dager før neste leveringsdato på nettopp det abonnementet du vil stoppe. Se endringsfrist på gjeldende produkts varelinje på faktura.
Oppsigelse kan skje via nedenstående link eller ved å kontakte Wellvita på telefon 37 08 13 00.

Klikk her for å gjenoppta eller sette på pause/si opp abonnement Returnerer du 2. eller senere leveringer av et produkt som er bestilt på abonnement, så har Wellvita allerede hatt utgiften til håndtering og forsendelse, og du vil derfor motta en faktura på kr 99 til dekning av administrasjon og forsendelse.

Manglende betaling

Uteblir betalingen sender vi betalingspåminnelse/purring til deg. Hvis du har opplyst e-post adresse til oss, vil første påminnelse bli sendt på e-post.
Hver påminnelse tillegges purregebyr på kr 35,- i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. 2. og siste purring, som er et inkassovarsel, sendes pr. brev.
Hvis betaling fortsatt uteblir, oversendes kravet til inkasso og ekstra kostnader påløper.

Wellvita forbeholder seg retten til å endre priser og/eller forretningsbetingelser for kjøp av produkter på wellvita.no, hvis formålet er å imøtekomme økning i eksterne kostnader i forbindelse med transport, råvarer, produksjon eller drift.Hvis prisen på produktet/produktene du har på abonnement, stiger med mer enn 5%, sender vi deg en e-post eller et brev med informasjon om prisøkningen.Hvis du ikke ønsker å akseptere endringene, kan du si opp abonnementet ditt. Du kan lese mer om oppsigelse av abonnement i punktet ”Oppsigelse eller abonnement på pause”

Angrerett

Ved kjøp/bestilling av kosttilskudd på Wellvitas abonnement, har du 14 dagers angrerett på den 1. levering.
Ved abonnement er etterfølgende leveringer ikke omfattet av angreretten. Ønsker du å holde pause eller si opp din avtale om løpende levering skal du underrette Wellvita om dette, så vi vet at vi skal stoppe forsendelsen til deg. Avmelding kan skje ved henvendelse til kundeservice på telefon 37 08 13 00 eller på www.wellvita.no.

Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du har mottatt din vare, eller får den siste vare i fysisk besittelse, når det dreier seg om en avtale om flere forskjellige varer, som er bestilt i en ordre, og som leveres enkeltvis. Varen/varene skal sendes i retur til oss innen 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er gitt.   

Benyttelse av angreretten

Du skal innen 14 dager fra mottakelse underrette oss om at du ønsker å angre ditt kjøp. Ta kontakt og informer oss på e-post: kundeservice@wellvita.no pr. telefon: 37 08 13 00 eller ved å benytte standard angrerettskjema. Angrerettskjema er sendt deg på e-post sammen med ordrebekreftelsen eller levert sammen med produktene. Har du ikke mottatt det, kan du finne skjemaet her (PDF). I din underrettelse skal du gjøre oss utvetydig oppmerksom på at du ønsker å benytte din angrerett.

Varer returneres/leveres til

Wellvita AS
Engenes 15
4865 Åmli.

Du skal vedlegge fakturaen (eller annen dokumentasjon for ditt kjøp hos oss) når du returnerer varen. Ved returnering bør du sørge for at varene er forsvarlig innpakket. Du har nemlig selv ansvaret for varene inntil vi har mottatt og godkjent dine returnerte produkter.
Du skal selv betale utgiftene ved tilbakelevering av varen når du angrer. Merk! Vi mottar ikke pakker sendt pr. oppkrav eller pakker som skal hentes på utleveringssted.

Refusjon av utgifter

Hvis du benytter angreretten refunderer vi alle betalinger mottatt fra deg, herunder våre leveringsomkostninger for å sende varen til deg, uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter senest 14 dager fra den dato hvor vi har fått varen i retur. Tilbakebetaling skjer ved kontooverførsel.

Merk

Du kan miste ditt kjøpsbeløp, helt eller delvis. Det skjer hvis varens verdi er forringet fordi:
- Du har brutt plomberingen/tatt varen i bruk
- Den har blitt skadet mens du hadde ansvaret for den
- Du har håndtert varen på annen måte enn det var nødvendig for at du kunne fastslå varenes art, egenskaper og den måte som de fungerer på
- Du har ikke fulgt de begrensninger i angreretten som følger av plombering, varetype mm.

Reklamasjoner

Kjøpslovens regler om mangler og reklamasjon anvendes. Du har 24 måneders reklamasjonsrett. Reklamasjonsretten betyr at hvis varen er beheftet med en mangel, kan du enten få varen omlevert eller pengene tilbake, avhengig av den konkrete situasjonen. Reklamasjonsretten begrenses av varens naturlige holdbarhet. Refusjon ved reklamasjon skjer innen 14 dager. 

Du skal reklamere hurtigst mulig etter at du har oppdaget en feil/mangel. Kontakt kundeservice enten skriftlig (kundeservice@wellvita.no) eller på telefon 37 08 13 00. Du kan også benytte dette reklamasjonsskjemaet (PDF).

Er reklamasjonen berettiget, refunderer vi naturligvis dine fraktomkostninger til å sende varen retur til oss ifølge gjeldende priser fra Posten Norge. Er reklamasjonen ikke berettiget, skal du selv dekke alle utgifter til transport.

Husk at varen alltid skal sendes i forsvarlig emballasje og få en kvittering på at det er sendt. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varene inntil varen er mottatt hos oss. Gjem derfor på kvittering, inklusive opplysning om fraktomkostninger.
Vi mottar ikke pakker/brev sendt pr. oppkrav eller til henting på utleveringssted.

Endringer

Wellvita AS kan ensidig endre disse kjøpsvilkår. Endringer trer først i kraft 14 dager etter at du har mottatt de endrede kjøpsvilkår, enten sammen med en levering eller pr. post eller e-post.

Klageadgang

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger:

Forbrukerrådet
Fred Olsens gate 1
0152 OSLO www.forbrukerradet.no

Ved en eventuell tvist, følger vi forbrukerklageutvalgets avgjørelser.
Du kan eventuelt sende din klage via EUs nettplattform for tvisteløsning link:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NO

Databehandling

Når du kjøper et produkt på hjemmesiden innhenter vi opplysninger om deg. Det dreier seg om navn, adresse, e-postadresse, telefonnr., opplysninger om hvilke produkter du kjøper og eventuelt har returnert. Opplysningene innhentes med det formål å kunne levere produktene til deg. For ytterligere informasjon se Wellvitas personvernpolitikk.