Behandling av personopplysninger/personvernpolitikk

Ditt privatliv er viktig for oss. Derfor vil vi sørge for å bevare den tillit som du fortjener, når dine persondata blir behandlet. Nedenfor finner du vår personvernpolitikk for dine persondata.

1. Generelt

1.1.   Denne politikk om behandling av personopplysninger ("Personvernpolitikk") beskriver, hvordan Wellvita ("Wellvita", "oss", "vår", "vi") innhenter og behandler opplysninger om deg.

1.2.    Dataansvarlig
Wellvita Norge, Org.nr. 995 351 048, Engenes 15, 4865 Åmli.
e-post: kundeservice@wellvita.no
og telefon 37 08 13 00.

1.3.    Personvernpolitikken gjelder for personopplysninger, som du avgir til oss, eller som vi innhenter via Wellvitas hjemmeside på www.wellvita.no ("Hjemmesiden").

2. Wellvitas innhenting av dine personopplysninger

2.1.    Hvilke personopplysninger innhenter vi og til hvilke formål?

2.1.1.    Når du besøker hjemmesiden og har akseptert den gjeldende cookiepolitikk, innhenter vi automatisk opplysninger om deg. Opplysninger om hvilken type browser du bruker, hvilke søketermer du bruker på hjemmesiden, din IP-adresse og informasjoner om din datamaskin. Innhentingen skjer med henblikk på å optimere konverteringen på hjemmesiden, forbedre denne og analysere trafikken samt foreta markedsføring rettet mot den enkelte besøkende. I tillegg kommer opplysninger om eventuell deltagelse i de konkurransene vi har. Hvis du velger å ikke akseptere cookies, vil du i noen tilfeller kunne oppleve at hjemmesiden ikke fungerer optimalt.

2.1.2.    Når du kjøper et produkt på hjemmesiden, innhenter vi opplysninger om deg. Det dreier seg om navn, adresse, e-postadresse, telefonnr., opplysninger om hvilke produkter du kjøper og eventuelt har returnert. Opplysningene innhentes med det formål å kunne levere produktene til deg, og til bruk for å oppfylle våre bokføringsmessige forpliktelser. Manglende avgivelse av personopplysninger fra din side kan bety at vi vil være ute av stand til å oppfylle våre forpliktelser i forbindelse med ditt kundeforhold.

2.1.3.    Når du foretar et kjøp, har du mulighet for å gi samtykke til å motta våre nyhetsbrev. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til nyhetsbrevet ved å trykke på avmeldingslinken i bunnen av det elektroniske nyhetsbrevet du mottar. Utover nyhetsbrevet kan du også motta e-poster eller fysiske brev om produkter relatert til det du tidligere har kjøpt, i overensstemmelse med Markedsføringslovens regler. Du kan alltid frabe deg dette. Du kan avmelde e-poster ved å benytte avmeldingslinken i e-posten eller ved å kontakte Wellvitas Kundeservice på telefonnummer 37 08 13 00.

2.1.4.    Når du bestiller via SMS, innhentes opplysninger om telefonnummer, navn og adresse,.

2.1.5.    Når du kontakter vårt kundeservicesenter for å kjøpe et produkt, registrerer vi navn, adresse, telefonnummer og evt. e-postadresse, samt dine kjøp og eventuelt påmelding til å motta nyhetsbrev, som innebærer at du får nyheter, tilbud og helsekostveiledning om naturmidler og kosttilskudd på Telefon, SMS, e-post og sosiale medier i form av bannerreklamer, eller telefon. Manglende avgivelse av personopplysninger fra din side kan bety at vi vil være ute av stand til å oppfylle våre forpliktelser i forbindelse med ditt kundeforhold. Telefonsamtaler kan bli tatt opp for at vi kan forbedre servicen. Du får mulighet til å velge dette vekk før samtalen påbegynnes.

2.1.6.    Vi benytter sosiale medier til å målrette markedsføringen mot deg. I den sammenheng sikrer vi oss at vi ikke målretter vår markedsføring ved å bruke sensitive personopplysninger om rase eller etnisk opprinnelse, politisk religiøs eller filosofisk oppfatning, eller medlemskap i fagforening, helseopplysninger eller opplysninger om seksuelle forhold eller seksuell orientering.

2.1.7.    Når du kontakter vår kundeservice i forbindelse med veiledning, opplysninger om bivirkninger eller lignende registreres navn, telefonnummer og adresse.

2.2.    Hva er grunnlaget for innhentingen?

2.2.1.    Vi behandler alminnelige personopplysninger etter følgende hjemmel:
Ditt samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikkel 6, stk. 1, litra a
Behandling nødvendig av hensyn til en kontrakt i henhold til databeskyttelsesforordningens artikkel 6, stk. 1, litra b
Behandling , såfremt lovgivning fastslår at vi har rett eller plikt til å gjøre det, i henhold til databeskyttelsesforordningens artikkel 6, stk. 1, litra c.

2.2.2.    Vi behandler spesielle kategorier av personopplysninger med følgende hjemmel:
Ditt uttrykkelige samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikkel 9, stk. 2, litra a
Behandling nødvendig for å overholde den dataansvarliges eller den registrerte arbeids-, sunnhets- og sosialrettslige forpliktelser og spesifikke rettigheter i henhold til databeskyttelsesforordningens artikkel 9, stk. 2, litra b.

3. Bruk av databehandlere

3.1.    Vi anvender eksterne virksomheter til blant annet å foreta den tekniske driften av Hjemmesiden. F.eks. bistår våre leverandører oss i forbindelse med forbedring av Hjemmesiden og utførelse av målrettet markedsføring, herunder re-targeting, hvor du senere kan bli presentert for produkter du tidligere har vist interesse for, samt til din bedømmelse av vår service. En del av disse virksomhetene er databehandlere som arbeider under vår instruks og behandler data som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne bruker kun personopplysningene med henblikk på å oppfylle avtalen med oss, og er underlagt fortrolighet om disse. Med andre virksomheter er det felles dataansvar. Det er tilfellet hvis virksomheten også behandler opplysningene til egne formål, i et slikt tilfelle er både Wellvita og virksomheten ansvarlig for dine data, dette vil bl.a. være aktuelt, hvis du benytter deg av vår Facebook fanside.

3.2.    Vi vil i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger kunne overføre opplysningene til land utenfor EU/EØS. Databeskyttelseslovgivningen i disse landene kan være lempeligere enn den er i Norge og det øvrige EU/EØS, da det i størstedelen av tilfellene vil være snakk om land, hvor EU-kommisjonen har vurdert at databeskyttelsesnivået ikke er på høyde med databeskyttelsesnivået innenfor EU/EØS. Overføring av dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS vil, såfremt det ikke er truffet avgjørelse om tilstrekkelig beskyttelsesnivå etter databeskyttelsesforordningen artikkel 45, bli gjennomført med EU's standardbestemmelser (SCC) etter artikkel 46, stk. 2, litra som overførselsgrunnlag. Ønsker du ytterligere informasjon om vår overføring av opplysninger til land utenfor EU/EØS, er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter på kundeservice@wellvita.no.”

3.3.    Vi deler personopplysninger med distribusjonsfirmaer som sørger for levering av forsendelser. Vi deler også i en viss utstrekning personopplysninger med leverandører for å få oppfylt våre legitime krav – inkassovirksomhet.

4. Dine rettigheter

Med henblikk på å skape åpenhet om behandlingen av dine opplysninger skal vi, som dataansvarlig, opplyse deg om dine rettigheter.

4.1.    Rett til innsyn

4.1.1.    Du har til enhver til rett til å anmode oss om opplysninger om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger der evt. måtte være, samt opplysning om hvor opplysningene stammer fra.

4.1.2.    Du kan til enhver tid få opplyst hvilke persondata vi har registrert om deg ved å henvende deg til Wellvitas kundeservice på telefonnummer 37 08 13 00 eller e-post kundeservice@wellvita.no

4.2.     Rett til retting

4.2.1.    Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet av oss. Hvis du blir oppmerksom på at det er feil i de opplysninger som vi har registrert om deg, oppfordres du til å rette en henvendelse til oss, så opplysningene kan bli rettet.

4.3.    Rett til sletting

4.3.1.    I enkelte tilfeller har du rett til å få alle eller noen av dine personopplysninger slettet. I det omfang behandling av dine opplysninger er nødvendige for å kunne overholde våre bokføringsmessige forpliktelser, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger.

4.4.    Rett til å begrense behandlingen til oppbevaring

4.4.1.    Du har i enkelte tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger til kun å bestå av oppbevaring.

4.5.    Rett til dataportabilitet

4.5.1.    Du har i enkelte tilfeller rett til å få dine personopplysninger utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

4.6.    Rett til å protestere

4.6.1.    Du har til enhver tid rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger som vi innsamler til bruk for å forbedre funksjoner på Hjemmesiden og oppbyggingen herav, jf. pkt. 2.1.1 eller med henblikk på markedsføring, jf. punkt 2.1.3.

4.6.2.    Hvis du protesterer mot behandlingen, er vi ikke lenger berettiget til å behandle dine personopplysninger, med mindre vi kan påvise lovlige grunner til fortsatt behandling.

4.7.    Rett til å klage

4.7.1.    Du har til enhver tid rett til å klage til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo, over vår behandling av dine personopplysninger.

5. Sletting av persondata

5.1.    Cookies sletter seg selv etter en tid. Du kan se mer om det i cookie deklarasjonen, som du finner her. Cookies fornyes etter hvert besøk. Du vil hvert år bli bedt om å avgi nytt samtykke til at Wellvita kan innhente opplysninger om din bruk av hjemmesiden. Du kan alltid selv endre ditt samtykke.

5.2.    Opplysninger innhentet i forbindelse med kjøp du har gjennomført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som utgangspunkt bli anonymisert 3 år etter ordren er avsluttet eller annullert, med mindre du fortsatt mottar produkter fra Wellvita jfr. Pkt. 5.1. Anonymisering skjer senest ved utgangen av det kalenderår, hvor de tre år har gått. Opplysninger kan dog gjemmes i lenger tid, hvis vi har et legitimt behov for lenger oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi kan oppfylle lovkrav. Regnskapsmateriale oppbevares i minimum 5 år etter utgangen av et regnskapsår for å oppfylle bokføringslovens krav.

5.3.    Hvis du avmelder deg nyhetsbrevet, sletter vi din e-postadresse i vår database over nyhetsbrevmottakere. Vi gjemmer dokumentasjonen for ditt samtykke i 3 år etter avmelding. Det gjør vi for etterfølgende å kunne dokumentere at vår utsendelse av nyhetsbrev til deg har vært lovlig. Opplysningene slettes ved utgangen av det kalenderår, hvor treårsdagen for din sletting har inntruffet.

5.4.    Opplysninger innhentet i forbindelse med at du har kommunisert med oss, vil som utgangspunkt bli anonymisert 3 år etter at du har rettet henvendelse til oss. Anonymisering skjer senest ved utgangen av det kalenderår, når tre år har gått. Opplysninger kan dog gjemmes i lenger tid hvis vi har et legitimt behov for lenger oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi kan oppfylle lovkrav.

6. Sikkerhet

6.1.    Vi har gjennomført tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot at personopplysninger hendelig eller ulovlig tilintetgjøres, tapes, endres eller forringes, samt mot at de kommer til uvedkommendes kjennskap eller misbrukes.

6.2.    Kun medarbeidere som har et reelt behov for å få adgang til dine personopplysninger for å utføre deres arbeid, har adgang til disse.

7. Cookies

7.1.    Wellvita benytter cookies til å gi brukeren den beste opplevelse på hjemmesiden. En cookie er en fil som blir gjemt i din browser på den enhet du benytter, og kan inneholde en hvilken som helst informasjon hjemmesiden legger i den.

7.2.    Formålet med bruk av cookies på Wellvitas hjemmeside er å få siden til at fungere, til optimering slik at vi kan gi brukeren den aller beste opplevelse, til trafikkanalyser samt til målrettet markedsføring. En del av å benytte cookies til disse formål er, at Wellvita kan analysere hvordan våre besøkende bruker hjemmesiden.

7.3.    Hvis du ikke ønsker å anvende cookies, kan du i din browser finne innstillinger til å slå cookies helt av. Hvis du velger å slå cookies helt av, vil du i noen tilfeller kunne oppleve at hjemmesiden ikke fungerer optimalt.

8. Kontaktopplysninger

8.1.    Wellvita er dataansvarlig for de persondata som innhentes via Hjemmesiden eller via kundeservicesenteret.

8.2.    Hvis du har spørsmål eller merknader til denne Personvernpolitikk, kan du kontakte Wellvita på telefonnr 37 08 13 00 eller på e-postadressen kundeservice@wellvita.no

9. Endringer i personvernspolitikken

9.1.    Vi er til enhver tid berettiget til å foreta endringer i denne Personvernpolitikken. Såfremt vi foretar endringer i Personvernpolitikken, vil du bli orientert om dette ved ditt neste besøk på Hjemmesiden.