Kjøpsbetingelser og vilkår


Kontaktinformasjon
Wellvita AS
Organisasjonsnr: 995 351 048
Engenes 15
4865 Åmli
Tlf 37 08 13 00
E-post: [email protected]

Bestilling og levering
Avtaler med Wellvita AS inngås på norsk.
Wellvita leverer i Norge.
Samtlige priser angis i NOK og er inklusiv merverdiavgift og andre avgifter. Alle priser kan oppdateres løpende. Alle forsendelser tillegges kr 39,00  i porto og forsendelse.
Wellvita benytter norske distributører, og du kan forvente å motta dine produkter i løpet av 2 til 7 hverdager. Har du ikke mottatt din bestillingen innen syv hverdager etter din bestilling, ber vi deg kontakte kundeservice på telefon 37 08 13 00 mandag til fredag mellom klokken 8 og 16 eller på e-post: [email protected]
Leveringsservicen fungerer som et individuelt tilpasset abonnement uten bindingstid, oppsigelsesperiode eller kjøpsforpliktelse.

Ansvar
Wellvitas produkter oppfyller norske myndigheters krav. Wellvita påtar seg produktansvar overfor deg ifølge gjeldende lovgivning. Wellvitas erstatningsansvar er ved alle erstatningskrav begrenset til et beløp svarende til prisen på den varen som du har kjøpt.
For å bestille
Du skal være fylt 18 år for å kunne handle hos oss. Introduksjonstilbudet gjelder kun for nye kunder. Etterfølgende bestillinger vil bli fakturert til normal pris.
Betaling
Når du har bestilt en vare hos Wellvita AS sender vi en faktura sammen med din bestilling, og du har 14 dager fra fakturadato til å betale. Uteblir betalingen sender vi purringer til deg. Såfremt du har opplyst e-post adresse til oss vil de to første purringene bli sendt på e-post. Hver purring tillegges purregebyr på kr 70. i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Inkassovarsel sendes pr. post. Hvis betaling etter inkassovarsel fortsatt uteblir, forbeholder vi oss retten til å overgi saken til inkasso.

Oppsigelse eller leveringsservice på pause
Oppsigelse av et produkt som er bestilt på leveringsservice. må skje senest 14 dager før neste leveringsdato på nettopp den leveringsservice du vil stoppe. Se endringsfrist på gjeldende produkts varelinje på faktura.
Oppsigelse kan skje via nedenforstående link eller ved å kontakte Wellvita på telefon 37 08 13 00.
Klikk her for å gjenoppta eller sette på pause/si opp leveringsservice
Returnerer du 2. eller senere leveringer av et produkt som er bestilt på leveringsservice, så har Wellvita allerede hatt utgiften til håndtering og forsendelse, og du vil derfor motta en faktura på kr 99 til dekning av administrasjon og forsendelse.

Angrerett
Ved kjøp/bestilling av kosttilskudd på Wellvitas leveringsservice, har du 14 dagers angrerett på den 1. levering.
Ved leveringsservice er etterfølgende leveringer ikke omfattet av angreretten. Ønsker du å holde pause eller si opp din avtale om løpende levering skal du underrette Wellvita om dette, så vi vet at vi skal stoppe forsendelsen til deg. Avmelding kan skje ved henvendelse til kundeservice på telefon 37 08 13 00 eller på www.wellvita.no
Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du har mottatt din vare, eller får den siste vare i fysisk besittelse, når det dreier seg om en avtale om flere forskjellige varer, som er bestilt i en ordre, og som leveres enkeltvis.  
Benyttelse av angreretten
Du skal innen 14 dager fra mottakelse underrette oss om at du ønsker å angre ditt kjøp. Underrettelsen skal gis ved e-post til: [email protected] pr. telefon: 37 08 13 00 eller ved å benytte standard angrerettskjema (PDF).  I din underrettelse skal du gjøre oss utvetydig oppmerksom på at du ønsker å benytte din angrerett.  
Varer returneres/leveres til
Wellvita AS
Engenes 15
4865 Åmli.
Du skal vedlegge fakturaen (eller annen dokumentasjon for ditt kjøp hos oss) når du returnerer varen. Ved returnering bør du sørge for at varene er forsvarlig innpakket. Du har nemlig selv ansvaret for varene inntil vi har mottatt og godkjent dine returnerte produkter.
Du skal selv betale utgiftene ved tilbakelevering av varen når du angrer. Merk! Vi mottar ikke pakker sendt pr. oppkrav eller pakker som skal hentes på utleveringssted.

Refusjon av utgifter
Hvis du benytter angreretten refunderer vi alle betalinger mottatt fra deg, herunder våre leveringsomkostninger for å sende varen til deg, uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter senest 14 dager fra den dato hvor vi har fått varen i retur. Tilbakebetaling skjer ved kontooverførsel.

Merk

Du kan miste ditt kjøpsbeløp, helt eller delvis. Det skjer hvis varens verdi er forringet fordi:
  • Du har brutt plomberingen/tatt varen i bruk
  • Den har blitt skadet mens du hadde ansvaret for den
  • Du har håndterert varen på annen måte enn det var nødvendig for at du kunne fastslå varenes art, egenskaper og den måte som de fungerer på
  • Du har ikke fulgt de begrensninger i angreretten som følger av plombering, varetype mm.
Reklamasjoner
Kjøpslovens regler om mangler og reklamasjon anvendes. Du har 24 måneders reklamasjonsrett. Reklamasjonsretten betyr at hvis varen er beheftet med en mangel, kan du enten få varen omlevert eller pengene tilbake, avhengig av den konkrete situasjonen. Reklamasjonsretten begrenses av varens naturlige holdbarhet .
Du skal reklamere hurtigst mulig etter at du har oppdaget en feil/mangel. Kontakt kundeservice enten skriftlig ([email protected]) eller på telefon 37 08 13 00 Du kan også benytte dette reklamasjonsskjemaet (print her) PDF
Er reklamasjonen berettiget, refunderer vi naturligvis dine fraktomkostninger til å sende varen retur til oss ifølge gjeldende priser fra Posten Norge. Er reklamasjonen ikke berettiget, skal du selv dekke alle utgifter til transport.
Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballasje og få en kvittering på at det er sendt. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varene inntil varen er mottatt hos oss. Gjem derfor på kvittering, inklusive opplysning om fraktomkostninger.
Vi mottar ikke pakker/brev sendt pr. oppkrav eller til henting på utleveringssted.

Endringer

Wellvita AS kan ensidig endre disse kjøpsvilkår. Endringer trer først i kraft 14 dager etter at du har mottatt de endrede kjøpsvilkår, enten sammen med en levering eller pr. post eller e-post.

Klageadgang
Dersom saken din ikke løser seg etter at du har vært i kontakt med vår kundeservice, kan du eventuelt klage til:
Forbrukerrådet
Fred Olsens gate 1
0152 OSLO

www.forbrukerraadet.no


Du kan eventuelt sende din klage via EUs nettplattform for tvisteløsning link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NO

Databehandling
Når du kjøper et produkt på hjemmesiden innhenter vi opplysninger om deg. Det dreier seg om navn, adresse, e-postadresse, telefonnr., opplysninger om hvilke produkter du kjøper og eventuelt har returnert. Opplysningene innhentes med det formål å kunne levere produktene til deg. For ytterligere informasjon se Wellvitas Personvernpolitikk (link til persondatapolitikken).