Kjøpsbetingelser og vilkår


Kontaktinformasjon
Wellvita AS
Organisasjonsnr: 995 351 048
Engenes 15
4865 Åmli
Tlf 37 08 13 00
E-post: kundeservice@wellvita.no

Bestilling og levering
Avtaler med Wellvita AS inngås på norsk.
Alle elektroniske bestillinger mottar en elektronisk ordrebekreftelse. Vi utsteder en skriftlig faktura som virker som en ordrebekreftelse og som vedlegges alle forsendelser.
Wellvita leverer i Norge.

Samtlige priser angis i NOK og er inklusiv merverdiavgift. Alle priser oppdateres løpende. Alle forsendelser tillegges porto og ekspesidjonsgebyr på kr 39,-.
Wellvita benytter Posten Norge som distributør og du kan forvente å motta dine produkter i løpet av 3 til 7 virkedager.  Har du ikke mottatt bestillingen din i løpet av syv virkedager etter bestilling, ber vi deg kontakte kundeservice på telefon 37 08 13 00 mandag til fredag mellom klokken 8 og 16 eller på e-post: kundeservice@wellvita.no.   
Maksbeløp for onlinebestilling er kr 700,-. Overstiger din bestilling dette beløpet ber vi deg bestille pr telefon: 37 08 13 00. 
Avtalen fungerer som et individuelt tilpasset abonnement uten bindingstid eller minstekjøpskrav.


Forsinkelse av leveransen 
Dersom Wellvita ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og det ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven paragraf 6, etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Wellvita.
Ved forsinkelse må kravet rettes Wellvita innen rimelig tid. 


Ansvar
Wellvitas produkter oppfyller norske myndigheters krav. Wellvita påtar seg produktansvar overfor deg ifølge gjeldende lovgivning. Wellvitas erstatningsansvar er ved alle erstatningskrav begrenset til et beløp svarende til prisen på den varen som du har kjøpt.

For å bestille
Du skal være fylt 18 år for å kunne handle hos oss. Introduksjonstilbudet gjelder kun for nye kunder. Etterfølgende bestillinger vil bli fakturert til normal pris.

Betaling
Når du har bestilt en vare hos Wellvita AS sender vi en faktura sammen med din bestilling, og du har 14 dager fra fakturadato til å betale.

Betal faktura

Du kan administrere ditt/dine abonnement her og betale din faktura med bankoverførsel eller med kort her. Du bruker Bank ID for verifisering. 

Opprett betalingsavtale
Når du velger "Opprett betalingsavtale" gir du samtidig samtykke til at vi automatisk kan trekke fakturabeløpet fra den angitte konto. Vi trekker beløpet samme dag. Vi sender leveransen til din oppgitte adresse. Vi samarbeider med NETS ved nettbetaling og du bruker Bank ID for å verifisere avtalen. 

Din betalingsavtale stopper automatisk når du sier opp ditt abonnement på produktet/produktene. Det betyr at du ikke trenger å foreta noe annet etter oppsigelse av abonnementet - betalingsavtalen annulleres med denne handlingen. Du vil motta en digital bekreftelse på at abonnementet er avsluttet. 

Uteblir betalingen sender vi purringer til deg. Såfremt du har opplyst e-post adresse til oss vil de to første purringene bli sendt på e-post. Hver purring tillegges purregebyr
på kr 35.-. i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Inkassovarsel sendes pr. post. Hvis betaling etter inkassovarsel fortsatt uteblir, forbeholder vi oss retten til å overgi saken til inkasso.


Oppsigelse eller abonnement på pause
Oppsigelse av et produkt som er bestilt på abonnement. må skje senest 14 dager før neste leveringsdato på nettopp det abonnementet du vil stoppe. Se endringsfrist på gjeldende produkts varelinje på faktura.
Oppsigelse kan skje via nedenforstående link eller ved å kontakte Wellvita på telefon 37 08 13 00.
Klikk her for å gjenoppta eller sette på pause/si opp abonnement
Returnerer du 2. eller senere leveringer av et produkt som er bestilt på abonnement, så har Wellvita allerede hatt utgiften til håndtering og forsendelse, og du vil derfor motta en faktura på kr 99 til dekning av administrasjon og forsendelse.

Angrerett
Ved kjøp/bestilling av kosttilskudd på Wellvitas abonnement, har du 14 dagers angrerett på den 1. levering.
Ved abonnement er etterfølgende leveringer ikke omfattet av angreretten. Ønsker du å holde pause eller si opp din avtale om løpende levering skal du underrette Wellvita om dette, så vi vet at vi skal stoppe forsendelsen til deg. Avmelding kan skje ved henvendelse til kundeservice på telefon 37 08 13 00 eller på www.wellvita.no
Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du har mottatt din vare, eller får den siste vare i fysisk besittelse, når det dreier seg om en avtale om flere forskjellige varer, som er bestilt i en ordre, og som leveres enkeltvis. Varen/varene skal sendes i retur til oss innen 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er gitt.   

Benyttelse av angreretten
Du skal innen 14 dager fra mottakelse underrette oss om at du ønsker å angre ditt kjøp. Ta kontakt og informer oss på e-post: kundeservice@wellvita.no pr. telefon: 37 08 13 00 eller ved å benytte standard angrerettskjema. Angrerettskjema er sendt deg på e-post sammen med ordrebekreftelsen eller levert sammen med produktene. Har du ikke mottatt det, kan du finne skjemaet her (PDF). I din underrettelse skal du gjøre oss utvetydig oppmerksom på at du ønsker å benytte din angrerett.  .

Varer returneres/leveres til
Wellvita AS
Engenes 15
4865 Åmli.
Du skal vedlegge fakturaen (eller annen dokumentasjon for ditt kjøp hos oss) når du returnerer varen. Ved returnering bør du sørge for at varene er forsvarlig innpakket. Du har nemlig selv ansvaret for varene inntil vi har mottatt og godkjent dine returnerte produkter.
Du skal selv betale utgiftene ved tilbakelevering av varen når du angrer. Merk! Vi mottar ikke pakker sendt pr. oppkrav eller pakker som skal hentes på utleveringssted.

Refusjon av utgifter
Hvis du benytter angreretten refunderer vi alle betalinger mottatt fra deg, herunder våre leveringsomkostninger for å sende varen til deg, uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter senest 14 dager fra den dato hvor vi har fått varen i retur. Tilbakebetaling skjer ved kontooverførsel.

Merk

Du kan miste ditt kjøpsbeløp, helt eller delvis. Det skjer hvis varens verdi er forringet fordi:
  • Du har brutt plomberingen/tatt varen i bruk
  • Den har blitt skadet mens du hadde ansvaret for den
  • Du har håndtert varen på annen måte enn det var nødvendig for at du kunne fastslå varenes art, egenskaper og den måte som de fungerer på
  • Du har ikke fulgt de begrensninger i angreretten som følger av plombering, varetype mm.
Reklamasjoner
Kjøpslovens regler om mangler og reklamasjon anvendes. Du har 24 måneders reklamasjonsrett. Reklamasjonsretten betyr at hvis varen er beheftet med en mangel, kan du enten få varen omlevert eller pengene tilbake, avhengig av den konkrete situasjonen. Reklamasjonsretten begrenses av varens naturlige holdbarhet . Refusjon ved reklamasjon skjer innen 14 dager. 
Du skal reklamere hurtigst mulig etter at du har oppdaget en feil/mangel. Kontakt kundeservice enten skriftlig (kundeservice@wellvita.no) eller på telefon 37 08 13 00 Du kan også benytte dette reklamasjonsskjemaet (PDF)
Er reklamasjonen berettiget, refunderer vi naturligvis dine fraktomkostninger til å sende varen retur til oss ifølge gjeldende priser fra Posten Norge. Er reklamasjonen ikke berettiget, skal du selv dekke alle utgifter til transport.
Husk at varen alltid skal sendes i forsvarlig emballasje og få en kvittering på at det er sendt. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varene inntil varen er mottatt hos oss. Gjem derfor på kvittering, inklusive opplysning om fraktomkostninger.
Vi mottar ikke pakker/brev sendt pr. oppkrav eller til henting på utleveringssted.
 

Endringer

Wellvita AS kan ensidig endre disse kjøpsvilkår. Endringer trer først i kraft 14 dager etter at du har mottatt de endrede kjøpsvilkår, enten sammen med en levering eller pr. post eller e-post.

Klageadgang
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger:

Forbrukerrådet
Fred Olsens gate 1
0152 OSLO

www.forbrukerraadet.no

Ved en eventuell tvist, følger vi forbrukerklageutvalgets avgjørelser.
Du kan eventuelt sende din klage via EUs nettplattform for tvisteløsning link:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NO


Databehandling
Når du kjøper et produkt på hjemmesiden innhenter vi opplysninger om deg. Det dreier seg om navn, adresse, e-postadresse, telefonnr., opplysninger om hvilke produkter du kjøper og eventuelt har returnert. Opplysningene innhentes med det formål å kunne levere produktene til deg. For ytterligere informasjon se Wellvitas Personvernpolitikk (link til persondatapolitikken).