Revixin

Energi til menn og kvinner 

Revixin er et genialt energi-produkt som tar høyde for både det fysiske og det mentale aspektet ved trøtthet og manglende energi: rosenrot til hjernen og B12 vitamin mot trøtthet. Rosenrot bidrar til optimal mental og kognitiv aktivitet og B12-vitamin bidrar til å redusere trøtthet og utmattelse.

Dessuten tar produktet hensyn til at det kan være forskjellige årsaker til trøtthet og manglende overskudd hos menn og kvinner. Revixin til kvinner inneholder den mengde jern som er anbefalt kvinner i fertil alder. Revixin til menn inneholder magnesium, som inngår i de prosessene som frigjør energi fra maten.
 

Par som loper, med energi fra Revixin.

Den lille forskjellen

Utvalgte vitaminer og mineraler er med på å ta knekken på trøttheten. Her tar sammensetningen av Revixin høyde for menn og kvinners forskjellige behov. 

Til kvinner inneholder Revixin jern, som blant annet bidrar til et normalt energistoffskifte samt reduserer trøtthet og utmattelse.

Til menn inneholder Revixin magnesium, som blant annet bidrar til et normalt energistoffskifte og reduserer trøtthet og utmattelse.

I begge variantene inngår dessuten vitaminet B12, som ytterligere bidrar til å redusere trøtthet og utmattelse.
Revixin


Hjernen, som er komplisert og kan fa stotte av Wellvita Revixin.

Rosenrot til hjernen 

Arctic Root, Gyldenrot, Rosenrot. Kjært barn har mange navn. Rosenrot bidrar til optimal mental og kognitiv aktivitet.

Begge variantene av Revixin inneholder rosenrot, som er en adaptogen urt. Dvs. en urt som kan hemme eller stimulere etter behov. 

Rosenrot kan øke motstandskraften overfor stress av både fysisk og psykisk karakter. Planten har dessuten en antioksidant effekt.


To glade mennesker, som bruker Wellvita Revixin.